• Gratis thuis bezorgt in Veenendaal en omstreken
  • Binnen 2-3 werkdagen in huis

Algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 Gegevens VeenVitaal

1.1 VeenVitaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.83080007.

Adres: Hertogenlaan 21, 3905HJ Veenendaal.

Email:veenvitaal@hotmail.com

Website. www.VeenVitaal.nl

Artikel 2 Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via website of email.

2.2 VeenVitaal hanteert geen minimum bestelbedrag.

2.3 Wijze van bestellen:

*Selecteer het gewenste product, evt. aantal wijzigen met +/-

* Klik op button winkelmand

* Controleer uw bestelling en rond af

* Het totaalbedrag incl. verzendkosten komt in beeld

* Kies verzendmethode.

* Kies dan betaalmethode

* U krijgt vervolgens een mail waarin staat hoe u kunt betalen. Zodra er is betaald starten wij met het verzenden van uw producten, eerder is dat niet mogelijk.

Artikel 3 Betalen

3.1Bij VeenVitaal heeft u keuze uit twee betaalmethodes.

3.2

*Contant bij aflevering of ophalen

* Pinnen bij aflevering of ophalen

* Via bankoverschrijving

3.3 Betaalmethode bij afhalen:

* Contant

* Pin

Artikel 4 Verzend- en verpakkingskosten

4.1 Wij verzenden alleen binnen Nederland.

4.2 Brievenbuspost  €4,40, pakketpost €7,95

4.3 Bestellingen in Veenendaal. Overberg, Achterberg, Renswoude en Ederveen worden gratis bezorgd.

4.4 VeenVitaal bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien er bijzondere vervoerswensen zijn, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestelling worden op het opgegeven adres aangeboden. Afhankelijk van de grote van uw bestelling kan het door de brievenbus of wordt het aangeboden als pakket. Wanneer u niet thuis bent om de bestelling in ontvangst te nemen, zal de pakketdienst een tweede poging doen om het pakket alsnog te bezorgen. Daarna zal de pakketdienst het pakket bij een dichtstbijzijnde depot afleveren. De bestelling blijft maximaal drie dagen op het depot liggen. Wordt de bestelling niet opgehaald, dan wordt deze teruggestuurd naar VeenVitaal. Uw betaalverplichting blijft in stand.

Artikel 5 Levertijd

5.1 Wij streven naar een levertijd van 2 a 3 werkdagen.

Is het product niet op vaarraad of is er om een andere rede vertraging, ofwel een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht. In dit geval heeft u het recht de bestelling zonder bijkomende kosten te annuleren.

Artikel 6 Wijzigen/annuleren

6.1 Het wijzigen/of annuleren van uw bestelling is vanwege onze snelle verwerkingsprocedure niet mogelijk, wanneer uw bestelling is geplaatst, nemen wij deze direct in behandeling. Om deze reden is het niet mogelijk om iets te wijzigen aan de bestelling en/of deze gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren.

Artikel 7 Retourneren.

7.1 Bij VeenVitaal kunt u paardenmelkproducten 7 dagen na ontvangst retour zenden (alleen bij online bestellingen), mits ongeopend (hygiëne voorwaarden). paardenmelkpoeder en paardenmelkcapsules mogen niet geretourneerd worden, tenzij de houdbaarheidstermijn van bewerkte producten bij aflevering minder dan drie maanden bedraagt.

7.2 Producten die betrekking hebben op de bloemsierkunst kunnen niet worden geretourneerd.

7.3 Stuur de producten compleet (inclusief alle toebehorende items bij het artikel) retour. het product wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en in redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij om de geleverde toebehoren 7 dagen te bewaren. Verzendkosten zijn voor de klant.

7.4 Wij vragen u eerst contact met ons op te temen, telefonisch of email, voor het op de juiste wijze van terugzenden van uw producten. De verzendkosten voor terugzending zijn voor uw rekening. Wanneer u de bestelling wilt retourneren zal het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten van de heenzending van de bestelling, door ons worden teruggestort binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

Artikel 8 Wijze van retourneren.

8.1 Vraag per e-mail het retourformulier aan. Print deze uit en vul deze zo volledig mogelijk in. Voeg het retourformulier samen met een kopie van uw bestelling toe aan het door u te retourneren pakket. Plak het pakket zorgvuldig dicht en laat het verzenden.

8.2 Klachten met betrekking tot schade aan, niet juist of niet volledig geleverde, bestellingen dient u binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk te melden. Overige klachten dienen uiterlijk binnen 2 weken na bestelling schriftelijk en gemotiveerd per mail worden ingediend bij VeenVitaal

8.3 De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien

8.4 VeenVitaal biedt buiten het herroepingsrecht geen garantie voor de producten.

8.5 Op het moment dat u het artikel retour stuurt, duurt het altijd even voordat deze door ons in ontvangst genomen kan worden. Zodra de producten bij ons worden afgeleverd worden deze uiteraard zo spoedig mogelijk verwerkt. Wij streven ernaar het bedrag van uw bestelling binnen 14 dagen terug te storten op uw rekening.

Artikel 9 Beschadigd/verkeerd geleverd

9.1 U heeft maximaal 5 dagen garantie op producten van VeenVitaal. VeenVitaal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling. Decoratieartikelen worden onverzekerd verzonden.

Artikel 10 Klachten

10.1 Heeft u klachten over producten die u gekocht heeft bij VeenVitaal, neem contact op met de klantenservice van VeenVitaal. Dat kan via mail naar, veenvitaal@hotmail.com

Artikel 11 Klantenservice

11.1 Om onze (klanten)service elke dag een beetje beter te maken, analyseren we alle contactmomenten. Als telefoongesprekken worden opgenomen als trainingsmateriaal, laten we u dat eerst weten.

Artikel 12 Mijn account

12.1 In mijn account staan uw persoonlijke gegevens. VeenVitaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat strikt noodzakelijk is voor de verwerking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Artikel 13 Dataminimalisatie

13.1 VeenVitaal verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

Artikel 14 Beveiliging

14.1 VeenVitaal behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het pricacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van juli 2021.

Artikel 15 Disclaimer VeenVitaal 2021

15.1 Bij het gebruikt van deze website stemt u in met deze disclaimer. Hieronder genoemde punten zijn van toepassing op deze website. VeenVitaal is niet verantwoordelijk voor website en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. VeenVitaal draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Toch is VeenVitaal niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden of wijzigingen in de aangeboden inhoud van de website. Tijdens uw bezoek aan de website worden anonieme gegevens gebruikt en opgeslagen voor re marketing doeleinden en statistieken. De bezoeker vrijwaart VeenVitaal van gerechtelijk en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruikt of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

15.2 De aansprakelijkheid van VeenVitaal is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden facturen. Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid, en/of disclaimer, kunt u contact met ons;  veenvitaal@hotmail.com

15.3 Wij maken er u op attent, dat onze producten een aantal ingrediënten bevatten , welke allergische reacties kunnen veroorzaken. Wij adviseren u daarom altijd, om onze paardenmelk producten eerst te testen. Indien u weet dat u overgevoelig of allergisch bent, voor één of meerdere van de bestandsdelen die onze producten bevatten, dan adviseren wij u, om onze paardenmelk producten niet te gebruiken. De ingrediënten zijn te vinden op de verpakkingen.

15.4 Wij hebben zeer goede ervaringen bij het gebruikt van paardenmelk, en paardenmelkproducten in geval van ziektes en aandoeningen. Echter willen wij benadrukken: iets wat ongeneeslijk is, geneest ook niet en zal ook nooit genezen met paardenmelk. Het gaat bij het gebruikt van paardenmelk en paardenmelk producten om de (eventuele) verlichting.

15.5 Hoewel wij het op prijs stellen als tevreden klanten onze naam verder bekend te maken, vragen wij wel uw aandacht voor het volgende. Alle foto’s, afbeeldingen en informatie op onze inter5netsite is eigendom van VeenVitaal. Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ons mag deze informatie op geen enkele wijze worden gebruikt, gekopieerd of verspreid.

15.6 Alle bestellingen, leveringen en betalingen vinden plaats onder Nederlands recht

Artikel 16 Overmacht.

16.1 VeenVitaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar de klant toe indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden waarop de ondernemer geen invloed heeft. Dit wordt gezien als overmacht.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VeenVitaal geen invloed kan uitoefenen.

16.3 Ons aanbod is vrijblijvend, de ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicatie, en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinden van de overeenkomst.

16.4 We kunnen niet garanderen dat de kleuren en bloemen exact overeenkomen met de afbeelding daar we de bloemen zelf drogen.

Veenendaal, 26 juli 2021

VeenVitaal